Hoppa till innehåll
Cookieorbit » Spel » Pokemon kort värde

Pokemon kort värde

Samlade du på Pokemonkort när du var liten? Om du har kvar dem sitter du kanske på en dold skatt. Pokemonkort värde kan nämligen vara skyhögt beroende på vilket specifikt monster det rör sig om. En Charizard från första generationen kan till exempel säljas för flera miljoner kronor om du har tur.

Världens dyraste Pokemon kort

Vissa Pokemonkort är mer eftertraktade än andra. Hur mycket ett kort är värt avgörs av flera olika faktorer. Hur många av den specifika upplagan som producerats påverkar priset, men det är också viktigt att kortet håller hög fysisk kvalitet fortfarande. Ett sällsynt men slitet Pokemonkort kommer att vara värt mindre på andrahandsmarknaden än ett likadant i gott skick.

Det finns ett graderingssystem för att avgöra kvalitén på ett Pokemonkort. PSA 10 är den högsta graderingen ett kort kan få och samtliga Pokemon på listan över de absolut dyraste har fått det betyget (mer om PSA längre ner).

Värderingarna är gjorda i dollar, men i listan kommer du även att kunna se det motsvarande värdet i svenska kronor (januari 2024). Kom ihåg att valutor kan sjunka och stiga i jämförelse med varandra. Växelkursen kan därför se annorlunda ut beroende på när du läser det här.

Om du hittar en låda med Pokemonkort i någon byrå eller på vinden kan du skatta dig lycklig om leken innehåller något av dessa tolv kort. Det finns enorma mängder pengar att tjäna på sällsynta kort i hög kvalitet.

Charizard (Base set – 1st Edition Shadowless)

Värde:Cirka 325 000 dollar (3 660 822 kronor)

Det absolut mest värdefulla Pokemonkortet är en Base set Charizard First Edition Shadowless som har fått betyget PSA 10. Base set innebär att den tillhör den första upplagan av engelska kort som producerades i januari 1999. Charizard är den tredje utvecklingen av Charmander, som utgör ett av de tre startalternativen i Game Boy-spelen Pokemon Blue och Pokemon Red.

Att det är en Shadowless, alltså skugglös, Charizard har ingenting med själva illustrationen av draken att göra. I stället handlar det om ifall det är en skugga runt bildens ram eller inte. Har kortet ingen skugga runt fyrkanten som ramar in Charizard är det en Shadowless helt enkelt.

Skulle du råka ha en Base set Charizard First Edition Shadowless i nyskick har du träffat jackpotten. Uppskattningsvis finns det nämligen bara 120 kort av det slaget i hela världen. Värdet på ett sådant Pokemonkort ligger på över 3,5 miljoner svenska kronor.

Lugia (Neo Genesis – 1st Edition)

Värde:Cirka 130 000 dollar (1 464 325 kronor)

Den andra generationen av Pokemonkort – alltså den som kom efter Base set – kallas Neo. I den generationen finns det flera expansioner, varav Neo Genesis är den första. Om du har en Lugia First Edition som är graderad till PSA 10 har du möjlighet att sälja kortet för över en miljon kronor. Det här är det enda kortet utöver Base set Charizard First Edition Shadowless som värderas till ett sjusiffrigt belopp.

Blastoise (Base set – 1st Edition Shadowless)

Värde:Cirka 45 000 dollar (506 822 kronor)

Blastoise är precis som Charizard den tredje och sista utvecklingen av en av de Pokemon som man börjar med i Game Boy-spelen. Därför är det inte särskilt konstigt att även en Base set Blastoise First Edition Shadowless är värd väldigt mycket pengar om den har högsta PSA-gradering.

Sammanlagt uppskattas det finnas drygt 100 Base set Blastoise First Edition Shadowless i världen. Trots att den är mer sällsynt än en motsvarande Charizard uppgår Blastoise värde ”bara” till en sjundedel av vad du kan få för hans drakkompis. En halv miljon är dock icke desto mindre väldigt mycket pengar för ett Pokemonkort.

Chansey (Base set – 1st Edition Shadowless)

Värde:Cirka 36 000 dollar (405 505 kronor)

Näst på tur är ytterligare ett Base set First Edition Shadowless-kort. Här hittar vi Chansey, vilket är aningen oväntat. Den första generationen (Base set) innehöll en hel del Chanseys, men de har genom åren blivit desto svårare att hålla högsta graderingsbetyg på. Sällsyntheten i antalet PSA 10-kort av denna Pokemon gör att den blir värd cirka 400 000 kronor.

Ampharos (Neo Revelation – 1st Edition)

Värde:25 000 dollar (281 601 kronor)

Neo Revelation är den tredje expansionen av Pokemonkort i Neo-serien. Om du har ett First Edition-kort med Ampharos kan du tjäna runt 280 000 kronor genom att sälja det. Precis som i alla andra fall gäller såklart att kortet är graderat med PSA 10. First Edition är det som gör kortet värdefullt då det bara trycktes en begränsad upplaga.

Shining Charizard (Neo Destiny – 1st Edition)

Värde:25 000 dollar (281 601 kronor)

Efter Neo Revalation kom Neo Destiny. Det mest värdefulla kortet i den generationen är en Shining Charizard First Edition med PSA 10. Här har vi dessutom det andra (men inte sista) Charizard-kortet på listan. Värdet på det här kortet är samma som Neo Revalation Ampharos First Edition.

Crystal Charizard (Skyridge)

Värde:Cirka 25 000 dollar (281 601 kronor)

Nästa kort på listan värderas lika högt som de två innan. Här är det återigen en Charizard som dyker upp – en Crystal Charizard från Skyridge-serien för att vara mer specifik. Det här är det mest värdefulla Pokemonkortet som ingår i Skyridge, vilket var den sista serien kort som Wizards of the Coast levererade för Pokemons räkning.

För att ta reda på om din Charizard är Crystal eller inte är det bara att titta på texten precis under bilden. Där ska det stå ”Crystal Type” med röd text ovanför den första paragrafen.

Crystal Lugia (Aquapolis)

Värde:10 000 dollar (112 640 kronor)

Aquapolis är den andra huvudexpansionen till kortserien e-Card. Här är det mest värdefulla Pokemonkortet en Crystal Lugia graderad till PSA 10. Om du har en sådan i din samling kan du lägga upp den på andrahandsmarknaden och förvänta dig att få bud på över 100 000 kronor. Det här är det andra Lugia-kortet på listan.

Charizard (Expedition)

Värde:Cirka 8 000 dollar (90 112 kronor)

Charizards dominerar verkligen listan över de mest värdefulla Pokemonkorten. Draken är ofta det kort som du kan tjäna mest pengar på från varje given serie den ingår i. Så är fallet även i Expedition, som är en av expansionerna till tidigare nämnda e-Card. En Charizard Expedition med PSA 10 är värde cirka 90 000 kronor.

Blaine’s Charizard (Gym Challenge – 1st Edition)

Värde:Cirka 7 500 dollar (84 480 kronor)

Näst på tur är ännu en Charizard – den här gången till ett värde av ungefär 84 000 kronor. Det är här är inte en vanlig Charzard utan den tillhör Blaine, en av gymtränarna från spelen. Uppskattningsvis finns det 321 Blaine’s Charizard First Edition från Gym Challange som är graderade till PSA 10.

Dark Charizard (Team Rocket – 1st Edition)

Värde:Cirka 5 700 dollar (64 205 kronor)

Det sista Charizard-kortet på listan är en Team Rocket Dark Charizard First Edition till ett värde av cirka 64 000 kronor. Den här tillhör expansionspaketet som har fått sitt namn från både spelens och tv-seriens antagonister: Team Rocket. Det ska finnas nästan 500 kort av den här sorten som har fått PSA 10, vilket förklarar varför den har ett lägre värde än de andra drakarna på listan.

Blaine’s Moltres (Gym Heroes – 1st Edition)

Värde:Cirka 5 500 dollar (61 952 kronor)

Sist ut är ännu en Pokemon som tillhör Blaine. Här är det dock inte Gym Challenge-expansionen som gäller utan Gym Heroes. För en Gym Heroes Blaine’s Moltres kan du få lite över 60 000 kronor på andrahandsmarknaden om du har hållit kortet i nyskick.

Värdera dina Pokemonkort

Det finns olika faktorer som avgör hur mycket dina Pokemonkort är värda. Till att börja med kan du utgå från att äldre kort är värda mer än nyare. Detta märks tydligt om du tittar på listan ovan där tre av de fyra mest värdefulla korten kommer från den första serien (Base set).

Nästan variabel att ha med i beräkningarna är hur sällsynt ett visst kort är. Det tillverkades nämligen inte samma mängd av varje specifik sorts kort i de olika serierna. Exempelvis var chansen (eller risken) större att du fick en Nidoran eller Diglett än en Charizard eller Blastoise när du köpte kort från Base set-serien.

Som nämnt tidigare spelar det dock mindre roll hur sällsynta eller gamla dina kort är om inte själva korten är i bra kvalitet.

PSA-gradering

PSA står för Professional Sports Authenticator och är verktyget som används för att avgöra kvalitén på ett spelkort. Korten graderas på en skala från ett till tio. Ju högre gradering desto mer är kortet värt. Ett kort som fått högsta betyg, alltså PSA 10, kan vara värt tre till tio gånger mer än ett kort som inte har genomgott en PSA-gradering.

När ett kort ska PSA-graderas utgår man från följande fyra faktorer:

·  Kanter: Den här delen av graderingsprocessen syftar till att undersöka hur kanterna på kortet ser ut. Gamla kort som inte har förvarats på ett bra sätt vitnar ofta i kanterna, vilket kommer att påverka betyget negativt.

·  Hörn: De fyra hörnen på kortet undersöks på samma sätt som kanterna. Risken här kan vara att de olika pappersarken som kortet utgörs av har lossnat en aning i just hörnen.

·  Yta: När man under en PSA-gradering tittar på ytan letar man efter eventuella repor eller andra skador. Det är inte ovanligt att Pokemonkort blir missfärgade över tid om de inte skyddas.

·  Centrering: Centrering är inte något som du kan göra något åt. Här handlar det helt enkelt om hur centrerad tryckningen är på kortet. Finns det förskjutningar kommer du inte att kunna få högsta betyg.

Utgåvor

När du ska värdera ditt Pokemonkort är det även bra att veta vilken utgåva det rör sig om. Olika utgåvor är nämligen värde olika mycket. Allra högst värde har de kort som producerades av Wizards of the Coast. Företaget ligger bland annat bakom dessa fyra utgåvor:

·  1st Edition

·  1st Edition Shadowless

·  Shadowless

·  Unlimited

Sälja Pokemon kort – det ska du tänka på

Det absolut första du ska göra innan du säljer ditt kort är att göra noggrann efterforskning så att du inte säljer dina Pokemonkort till underpris. Genom att ha koll på vilken utgåva det är samt att ta reda på hur sällsynt den specifika Pokemonen är kommer du att komma närmare en rimlig prissättningen.

Dessutom kan det inte understrykas nog hur viktigt det är att kortet har hög kvalitet. Om du tror dig sitta på ett kort som kan säljas för väldigt mycket pengar är det rekommenderat att göra en PSA-gradering. Kort som är väldigt slitna är knappt någon idé att sälja då deras värde kommer att vara alldeles för lågt.

Om du inte vill lägga massa tid på att PSA-gradera dina kort kan du göra research för att se hur mycket andra säljare har tagit för likadana ograderade Pokemonkort.

Var kan man sälja Pokemonkort?

Precis som väldigt många andra samlarsaker är det populärt att sälja sina gamla Pokemonkort på andrahandsmarknader som Ebay, Tradera och Blocket. På Ebay kan du dessutom se vad likadana kort som dina har kostat genom att söka på ditt Pokemonkort och klicka på kategorin ”Tidigare sålda”.

Med tanke på att det handlar om en produkt där värdet sjunker drastisk om den skadas är det viktigt att du levererar Pokemonkorten på ett säkert sätt. Om ett kort anländer till köparen i sämre skick än vad annonsen angav kan denne ha rätt att begära pengarna tillbaka.  

FAQ – Pokemonkort värde

Vilket är världens dyraste Pokemon kort?

Världens dyraste Pokemonkort är en Base set Charizard First Edition Shadowless med PSA 10. Det finns bara några få av dessa i hela världen. På andrahandsmarknaden är denna Charizard värd över 3,5 miljoner kronor.

Vad är PSA?

PSA står för Professional Sports Authenticator och är ett graderingssytem som avgör kvalitén på ett Pokemonkort. Ett kort som har fått PSA 10 kan vara värt upp till tio gånger mer än ett ograderat kort. Graderingen utgår från kvalitén på kortets kanter, hörn, yta och centrering.

Vad är ett Shadowless Pokemonkort?

Att ett Pokemonkort är Shadowless innebär att det inte har någon skugga runt den ram som omsluter illustrationen på kortet. Dessa kort är oftast de allra mest värdefulla eftersom de ingår i den första generationen, Base set.  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *